MAGALINA

Porezne novosti – fiskalizacija

Porezne novostiFiskalizacija

Na mrežnim stranicama Porezne uprave objavljeno je mišljenje Središnjeg ureda Porezne uprave u vezi s fiskalizacijom pratećih dokumenata. Mišljenje: Fiskalizacija ponude koja se naplaćuje transakcijskim putem i dostava oznake o izdavanju pratećeg dokumenta, Klasa 410-01/20-01/1010, Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2, od 28.04.2020. godine možete pogledati na sljedećoj poveznici:   
Link: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19705

Iz navedenog mišljenja proizlazi da obveza fiskalizacije za prateće dokumente postoji kada su ispunjeni sljedeći zakonom propisani uvjeti: 1. prateći dokument sadrži podatke o plaćanju (primjerice izraženu cijenu usluge ili proizvoda) i napomenu “OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN” i 2. isporuka proizvoda ili obavljanje usluge je započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći. U mišljenju se navodi i sljedeće “ako obveznik fiskalizacije izdaje prateći dokument na kojem su navedeni podaci o plaćanju i napomena “OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN” pri čemu isporuka proizvoda ili obavljanje usluge nije započelo ili nije sasvim izvjesno da će do toga doći, nije dužan provesti fiskalizaciju pratećeg dokumenta. U suprotnom, ako su ispunjena prethodno navedena dva uvjeta, obveznik fiskalizacije dužan je provoditi fiskalizaciju pratećeg dokumenta. Vezano za pitanje koje se odnosi na fiskalizaciju ponude kada se račun na temelju ponude naplaćuje transakcijskim putem napominjemo da je ponudu odnosno prateći dokument potrebno fiskalizirati kada su ispunjeni prethodno navedeni uvjeti neovisno o načinu plaćanja računa koji se izdaje na temelju pratećeg dokumenta, primjerice kada obveznik fiskalizacije u svom poslovanju izdaje i naplaćuje račune i gotovinskim i transakcijskim putem.”

Prema tome, ako porezni obveznik izdaje prateći dokument na kojem navodi podatke o plaćanju i  napomenu ‘OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN’ te ako je isporuka započela odnosno vrlo je izvrsno da će do isporuke stvarno i doći, obveznik fiskalizacije je dužan provesti fiskalizaciju pratećeg dokumenta. 

Zaključno:

Prema tome, svaku situaciju u kojoj poduzetnik izdaje prateći dokument kupcu potrebno je posebno razmotriti u kontekstu navedenog mišljenja kako bi se utvrdilo postoji li obveza fiskalizacije pratećeg dokumenta.

Može se pojaviti više pratećih dokumenata koje će ovisno o situaciji sve trebati fiskalizirati. Nedoumice nastaju u raznim situacijama s kojima se poduzetnici susreću, tako primjerice u vezi s činjenicom kada se može smatrati da je ‘izvjesno da će do izvršenja isporuke doći’, odnosno što točno obuhvaća ‘podatak o plaćanju’. Pitanje je također da li se otpremnica smatra pratećim dokumentom, kao i da li postoji obveza fiskalizacije dokumenta kojeg se sastavlja samo za interne potrebe.  

Otvara se pitanje postoji li obveza fiskalizacije pratećeg dokumenta onih subjekata koji posluju samo putem transakcijskog računa. U tom smislu očekuju se dodatna tumačenja od strane Središnjeg ureda Porezne uprave.

Prema tome za fiskalizaciju pratećih dokumenata je bitno: da je riječ o pratećem dokumentu (neovisno kakvog je naziva: narudžba, ponuda, ugovor i slično) da sadrži napomenu ‘OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN’ da sadrži podatke o plaćanju  da je isporuka započela ili je izvjesno da će do nje doći ne postoji uvjet gotovinske naplate računa izdanog za isporuku dobara i/ili usluge. 

Ako imate kakvih pitanja, sugestija ili komentara na navedeno slobodno nas kontaktirajte.