MAGALINA

Vizualni identitet

Vizualni identitet ste Vi i kao takvi izazivate reakcije i iskustva kod Vaših i budućih klijenata.

Izrada vizualnog identiteta podrazumijeva definiranje znaka, boje i tipografije vašeg logotipa te dizajniranje i izradu knjige standardaposjetnice, memoranduma i internet stranice.

Na svako pitanje postoji odgovor, samo treba postaviti pitanje!

USUDITE SE POSTAVITI PITANJE!!!

Neke od naših referenci, ostale dostupne na zahtjev;