EAFRD

Pružamo  savjetodavne usluge i stručnu podršku u realizaciji projekata s ciljem ostvarivanja bespovratne potpore financirane iz EU fondova – EAFRD-a (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj).

Osiguravamo cjelovitu operativnu podršku u izradi projektnog koncepta, prikupljanju i provjeri potrebne administrativne dokumentacije, izradi projektne prijave te podršku u provedbi projekta.

Prilikom prijave vašeg projekta na neki od natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU ili Nacionalnih fondova, naše usluge obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

  • Provjeru prihvatljivosti prijavitelja i investicije
  • Financijsku/kreditnu sposobnost investitora za provođenjem projekta
  • Vođenje klijenta kroz prikupljanje administrativne i projektno tehničke dokumentacije
  • Izradu cjelokupne projektne dokumentacije: poslovni plan/investicijska studija,  marketinška strategija, raspisivanje poziva na dostavu ponuda, vođenje nabave te izrada svih prijavnih obrazaca.

Nakon predaje projekta na natječaj te dobivanja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava slijedi provedba projekta koja obuhvaća:

  • Upravljanje trošenjem proračuna
  • Upravljanje promjenama u projektu i proračunu
  • Izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava
  • Izrada završnih izvještaja te završnih zahtjeva za isplatu