MAGALINA

Novosti

Donacija ili sponzorstvo

Donacija ili darovanje je davanje u novcu, stvarima ili uslugama primatelju i to bez ikakve naknade ili protučinidbe. S ...

Details

SAMOIZDAVANJE RAČUNA

Odredbama članka 78. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 ...

Details

Isplata plaće na Revolut račun!?

MIŠLJENJE POREZNE UPRAVE Člankom 86. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18), propisano je ...

Details

Osnovica za izračun plaće u javnim službama od 1. siječnja 2021. godine

DODATAK II. TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA se primjenjuje od 1. lipnja 2020. ...

Details

Minimalna i prosječna plaća za 2021. godinu

Minimalna plaća za 2021. godinu Uredbom o visini minimalne plaće za 2021. godinu (NN 119/2020), utvrđuje se visina  minimalne plaće, ...

Details

Nagrade za radne rezultate do 5.000 kn mogu se neoporezivo isplatiti i osobama koje obavljaju samostalne djelatnost (obrt i dr.)

Kako bi se pojasnila dilema mogu li obrtnici i ostale samostalne djelatnosti isplatiti sebi osobno nagradu za radne ...

Details

Primjena carinskog postupka 42 i 63

Carinski postupak 42 je postupak uvoznoga carinjenja dobara i puštanja u slobodni promet uz oslobođenje od plaćanja PDV-a, jer ...

Details

Primjena pogrešne porezne stope PDV-a

Problematika primjene pogrešne porezne stope  Člankom 38. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisana je opća stopa ...

Details

Otpremnina kod sporazumnog raskida

Pojam otpremnine može se definirati kao novčani iznos kojeg poslodavac plaća radniku kojem otkazuje ugovor o radu te ...

Details

Produljenje roka moratorija na ovrhe

Temeljem članka 2. stavka 2. Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, br. 47/20) i temeljem ...

Details