MAGALINA

Primjena carinskog postupka 42 i 63


Carinski postupak 42 je postupak uvoznoga carinjenja dobara i puštanja u slobodni promet uz oslobođenje od plaćanja PDV-a, jer su dobra namijenjena poreznom obvezniku u drugoj državi članici Europske unije ili ih porezni obveznik premješta za svoje potrebe.

Carinski postupak 63 je ponovni uvoz dobara uz istovremeno puštanje u slobodni promet uz oslobođenje od plaćanja PDV-a, jer su dobra namijenjena drugoj državi članici. Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu u slučaju carinskog postupka 42 i 63 je propisano člankom 44. st. 1. točka 26. Zakona o PDV-u.

Tko može tražiti primjenu carinskog postupka 42 ili 63 u RH 

Primjenu carinskog postupka 42 ili 63 može tražiti:

  • poreznik obveznik iz druge države članice, koji se u RH pojavljuje kao uvoznik/primatelj robe u postupku uvoznoga carinjenja robe,
  • tuzemni porezni obveznik, koji u trenutku uvoznoga carinjenja posjeduje dokaz o daljnjoj prodaji te robe poreznom obvezniku – osobi u drugoj zemlji članici EU-a.

Obveze poreznog obveznika koji primjenjuje carinski postupak 42 ili 63

Carinskoj upravi podnose se slijedeći podaci:

  • svoj PDV ID broj izdan u Republici Hrvatskoj ili PDV identifikacijski broj svoga poreznog zastupnika, koji jamči za plaćanje PDV-a, izdan u Republici Hrvatskoj,
  • PDV ID broj stjecatelja, izdan u drugoj državi članici, kojemu se isporučuju dobra prema članku 41. stavku 1. točki a) ovoga Zakona ili vlastiti PDV ID broj izdan u državi u kojoj završava prijevoz ili otprema dobara, ako se dobra prema članku 41. stavku 1. točki d) ovoga Zakona premještaju,
  • dokaz iz kojeg je vidljivo da su uvezena dobra namijenjena za prijevoz ili otpremu iz Republike Hrvatske u neku drugu državu članicu.

U slučaju da se dobra nakon uvoza ne otpremaju kupcu dobara u drugoj državi članici već drugom kupcu kojem je prvi kupac dalje prodao dobra porezni obveznik je Carinskoj upravi obvezan sukladno članku 107.a stavak 9. Pravilnika o PDV-u Carinskoj upravi dostaviti uz svoj PDV ID broj i PDV ID broj stjecatelja izdanog u državi članici u koju se dobra izravno otpremaju ili prevoze.

Poreznoj upravi podnose se slijedeći podaci:

  • PDV prijava sa iskazanom isporukom u okviru carinskog postupka 42 i 63 pod rednim brojem I 3.,
  • Zbirna prijava sa iskazanom isporukom u okviru carinskog postupka 42 i 63 u koloni 12.
  • dokazi o otpremi dobara u drugu državu članicu sukladno članku 41. Zakona o PDV-u nakon carinjenja.

Dokazi o otpremi u drugu državu članicu sukladno članku 41. Zakona o PDV-u:

  • aktivni PDV ID broj kupca dobara ili vlastiti aktivni PDV ID broj u drugoj državi članici u slučaju premještanja vlastitih dobara nakon uvoza,
  • dokazi iz članka 45. a Provedbene Uredbe Vijeća(EU) 2018/1912 od 4. prosinca 2018. godine

Država članica u kojoj se prijavljuje carinski postupak 42 i 63

Carinski postupak 42 i 63 se prijavljuju u državi članici gdje je mjesto uvoza dobara sukladno članku 28. Zakona  o PDV-u odnosno tamo gdje se dobra puštaju u slobodni promet na zajedničkom tržištu.

Nadamo se da će Vam naše napomene u vezi izmjena poreznih propisa pomoći. Ukoliko imate kakvih pitanja, sugestija ili komentara na navedeno slobodno nas kontaktirajte.