MAGALINA

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak (dopuna propisa u vezi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena)

  • predujam poreza na dohodak kod isplate drugog dohotka primitaka učenika i studenata preko učeničkih i studentskih udruga  – plaća se na iznos primitka većeg od 63.000,00 kn, koji se sastoji od 15.000,00 kn neoporezivog primitka i iznosa osobnog odbitka 48.000,00 kn 
  • podaci o isplaćenim primicima, obračunanim doprinosima za obvezna osiguranja s osnove potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iskazuju se u zasebnom retku obrasca JOPPD u kojem se iskazuje mjesečna plaća radnika i dostavljaju se samo za potrebe razmjene podataka Porezne uprave s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za svrhu isplate te potpore 
  • poslodavci koji koriste potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dužni su isplatu potpore iskazati kao dio ukupnog iznosa mjesečne plaće koju su obvezni obračunati i isplatiti, a u zasebnom retku iskazati iznos potpore i po potpori obračunanih obveznih doprinosa (detaljnije o načinu iskazivanja navedeno je u čl. 81. st. 16. i čl. 82. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak, u svezi s time uzima se u obzir neodrađene sate (str. B Obrasca JOPPD) tako da treba uključiti i sate skraćenog radnog vremena po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje – detalje popunjavanja vidjeti čl. 82. st. 6. Pravilnika 
  • izmjene Pravilnika stupaju na snagu 1.7.2020. godine.  


Nadamo se da će Vam naše napomene u vezi izmjena poreznih propisa pomoći. Ukoliko imate kakvih pitanja, sugestija ili komentara na navedeno slobodno nas kontaktirajte.