MAGALINA

Potpore za očuvanje radnih mjesta

Potpore za očuvanje radnih mjesta

Na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) objavljene su informacije o novim uvjetima odobrenja potpora.  

1. POTPORE ZA OŽUJAK – SVIBANJ 

HZZ je na svojim mrežnim stranicama objavio novosti u vezi s odobravanjem potpora poduzetnicima. Jedan dio uvjeta za dobivanje potpore je promijenjen zato vas upućujemo da isto detaljnije provjerite na sljedećem linku: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/

Dalje u tekstu navodimo novosti u vezi odobravanja potpora o čemu detaljnije možete pročitati na linku: https://mjera-orm.hzz.hr/korisnicka-pitanja/izmjena-ocuvanje-radnih-mjesta-ozujak-svibanj/

Novosti se odnose na sljedeće: 

 • Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju;
 • Poslodavci koji koriste mjeru za 50 i više radnika – trebaju dokazati pad prihoda najmanje 20% (temeljem usporedbe podataka iz PDV obrasca za svibanj 2020./ 2019.), prije isplate potpore. To vrijedi za poslodavce koji su podnijeli Zahtjev za potporom ali i one koji će to učiniti prvi puta za svibanj.
 • Poslodavac koji je tražio potporu za 50+ radnika će morati vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine isplati dividendu ili udjel u dobiti ili slične primitke. Postavlja se pitanje da li se isto može tumačiti na način da će u slučaju isplate dobiti poslodavac morati vratiti dobivenu potporu za svibanj, uključujući i travanj i ožujak, što znači povrat potpore i za razdoblje kada kriteriji o neisplati dividende i udjela u dobiti nisu nisu bili propisani? Način kako je to navedeno u odgovorima ne daje jasan odgovor te se od HZZ-a očekuje detaljnije tumačenje.
 • Isplate koje poslodavci (preko 50 zaposlenih) neće smjeti obaviti bez da vrate potporu jesu: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka stjecanje vlastitih dionica odnosno poslovnih udjela.
 • Ograničenja za neisplatu dividende, udjela u dobiti i drugih nagrada za poslodavce korisnike potpore primjenjuju se od dana 29.5.2020. do 31.12.2021.godine. 
 • Za radnike zaposlene nakon 19.03.2020. ne može se ostvariti potpora. 
 • Oni koji su predali zahtjev za potporom za ožujak i travanj ne moraju predati zahtjev za svibanj ali moraju predati podatke o isplati plaće za prethodni mjesec. 
 • Poslodavcu se isplaćuje potpora u iznosu od 3.250,00 kuna za mjesec ožujak, odnosno potpora u iznosu od 4.000,00 kuna za mjesec travanj, svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
 • Svima kojima se utvrdi da je isplaćen veći iznos potpore u odnosu na broj sati na koji je radnik prijavljen, zatražit će se povrat nepripadno isplaćenih sredstava.


2. POTPORE ZA LIPANJ

detaljniji podaci o potporama dostupni su na linku: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/
 

Uvjeti:

 • Uvjeti jesu pad prihoda u mjesecu svibnju 2020./svibanj 2019. od 50% ili više, 
 • Za radnike u radnom odnosu na dan 19. ožujka 2020. godine i nadalje,
 • Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.,
 • Novost: uvjet za dobivanje potpore za sve poslodavce je ograničenje isplate dividende u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021. (budući da su na mrežnim stranicama na dva mjesta dva različita podatka, nije nedvojbeno jasno da li će se kriteriji primjeniti na sve poslodavce ili samo na one koji imaju preko 50 zaposlenih).
 • Zahtjevi za potporu se zaprimaju od 8.- 30. lipnja 2020. (predaja će biti omogućena od 7. lipnja 2020.)
 • Visina subvencije iznosi 4.000,00 kuna za mjesec po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Podaci sa mrežnih stranica HZZ-a preuzeti su 5. lipnja 2020. godine. Budući da se uvjeti za dobivanje potpore svakodnevno ažuriraju preporučamo provjeriti uvjete prije podnošenja zahtjeva. 

Ako imate kakvih pitanja, sugestija ili komentara na navedeno slobodno nas kontaktirajte.