MAGALINA

HLK očekuje žurni početak zakonitog obračuna prekovremenih sati

9. prosinca 2019. godine na osmoj sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Vrhovni sud zauzeo je sljedeće pravno shvaćanje:
“Zdravstveni radnici za vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (“Narodne novine” broj 143/13 i 96/15, dalje: KU) koji u redovnom radu imaju pravo na uvećanje plaće za posebne uvjete rada iz čl. 57. KU i pravo na uvećanje plaće za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi iz čl. 59. KU, imaju pravo na te dodatke (kumulativno) i za sate ostvarene u prekovremenom radu”.

Dakle, Vrhovni sud je zauzeo stav u korist liječnika te zaključio da liječnici imaju pravo na dodatke (za posebne uvjete rada i odgovornost) i za sate ostvarene u prekovremenom radu. (Napominjemo da je zbog pogrešno obračunatih prekovremenih sati, liječnicima manje obračunata i naknada za vrijeme korištenja godišnjeg odmora).

Hrvatska liječnička komora (HLK) još lani se obvezala u slučaju gubitka spora osigurati financijska sredstva za naknadu sudskih i odvjetničkih troškova svim članovima koji su poslodavce (ustanove) tužili posredovanjem HLK, međutim povoljan ishod tužbi isključio je ovaj mogući trošak.

Donosimo vam nekoliko mogućih postupanja, ovisno je li sudski postupak u tijeku ili još nije podignuta tužba protiv poslodavca:

I. SUDSKI POSTUPAK U TIJEKU

Pravno shvaćanje zauzeto na sjednici Vrhovnog suda Republike Hrvatske obvezujuće je za sve županijske sudove u Republici Hrvatskoj. Općinski sudovi, u pravilu, prihvaćaju zauzeta pravna stajališta Vrhovnog suda Republike Hrvatske što će nedvojbeno doprinijeti ujednačavanju sudske prakse.
U slučajevima u kojima su već podignute tužbe zbog pogrešnog obračuna prekovremenih sati moguća su sljedeća postupanja:

A) PRAVOMOĆNA SUDSKA PRESUDA
Tužitelji liječnici očekuju pravomoćnu sudsku presudu u svoju korist i po dobivanju iste traže isplatu neisplaćenog dijela plaće.

B) NAGODBA
Zdravstvene ustanove (poslodavci) mogu u tijeku sudskih sporova predložiti nagodbu.

U slučaju nagodbe za očekivati je da će zdravstvene ustanove predložiti da svaka strana u postupku snosi svoje troškove. Kolege koji pristanu na takvu nagodbu, morat će sami platiti troškove odvjetnika, vještačenja, eventualne sudske pristojbe i moguće druge troškove iz sudskog spora.

Članovi koji su poslodavca tužili uz posredovanje HLK (osiguravatelj Croatia osiguranje), do sada nisu imali nikakvih troškova. U slučaju nastavka spora (bez sklapanja nagodbe) neće imati nikakvih troškova. U suprotnome, ako pristanu na nagodbu kojom je određeno da svaka strana snosi svoje troškove i prekinu spor, morat će platiti sve dosadašnje troškove.

Međutim, ukoliko se u sadržaj nagodbe uvrsti odredba kojom poslodavac preuzima obvezu platiti SVE troškove, uz napomenu da bi tom nagodbom trebalo biti specificirano što se sve točno treba platiti i kada, liječnici neće platiti spomenute troškove.

VAŽNA NAPOMENA! Svakako predlažemo kolegama koji imaju pravnog zastupnika da istog kontaktiraju prije sklapanja bilo kakve nagodbe koja im eventualno bude ponuđena.

II. JOŠ NIJE PODIGNUTA TUŽBA PROTIV POSLODAVCA

U slučajevima u kojima još nije podignuta tužba zbog pogrešnog obračuna prekovremenih sati moguća su sljedeća postupanja:

POSTUPANJE A)
1. Poslodavac nudi isplatu ili isplati razliku krivo obračunatih prekovremenih sati te naknade za godišnji odmor
2. Liječnik je zadovoljan predloženim/isplaćenim iznosom
3. Dogovor o dinamici isplate
4. Postignut dogovor
5. Isplata

POSTUPANJE B)
1. Poslodavac nudi isplatu razlike krivo obračunatih prekovremenih sati te naknade za godišnji odmor
2. Liječnik nije zadovoljan predloženim iznosom
3. Angažman odvjetnika i tužba
4. Sud određuje vještaka
5. Vještačenje iznosa razlike krivo obračunatih prekovremenih sati
6. TROŠAK VJEŠTAČENJA PLAĆA LIJEČNIK
7. Po presudi, u slučaju uspjeha u sporu, vraćaju se troškovi vještačenja

POSTUPANJE C)
1. Poslodavac prema vlastitom izračunu isplati krivo obračunate prekovremene sate te naknadu za godišnji odmor
2. Liječnik nije zadovoljan isplaćenim iznosom
3. Liječnik prikuplja sve isplatne liste od Poslodavca
4. Angažman stručne osobe (vještaka i odvjetnika) pa vještačenje i možebitno tužba, ovisno o nalazu vještaka i utvrđenoj razlici
5. Trošak IZVANSUDSKOG vještačenja PLAĆA LIJEČNIK TE MU SE TAJ IZNOS NE VRAĆA, NEOVISNO O DALJNJIM KORACIMA
6. Tužba, ako liječnik nakon vještačenja i dalje nije zadovoljan isplaćenim iznosom
7. Sud određuje vještaka
8. TROŠAK SUDSKOG VJEŠTAČENJA PLAĆA LIJEČNIK
9. Po presudi, u slučaju uspjeha u sporu, vraćaju se troškovi SUDSKOG vještačenja

POSTUPANJE D)
1. Poslodavac ne nudi isplatu razlike krivo obračunatih prekovremenih sati te naknadu za godišnji odmor te ne mijenja svoje dosadašnje postupanje
2. Angažman odvjetnika i tužba
3. Sud određuje vještaka
4. Vještačenje iznosa razlike krivo obračunatih prekovremenih sati
5. TROŠAK VJEŠTAČENJA PLAĆA LIJEČNIK
6. Po presudi, u slučaju uspjeha u sporu, vraćaju se troškovi vještačenja

Zastara nastupa 5 godina od dospijeća svake plaće, što znači da se na dan objave ove obavijesti bez opasnosti od prigovora zastare, primjerice može utužiti razdoblje od prosinca 2014. pa do potpune isplate, pod uvjetom da je tužba podnesena najkasnije dana 15.01.2020. godine jer je njome obuhvaćena plaća za prosinac 2014. godine.

Ako imate kakvih pitanja, sugestija ili komentara na navedeno slobodno nas kontaktirajte.