MAGALINA

Novosti kod obračuna plaća u 2020. godini

U nastavku donosimo novosti kod obračuna plaća koje vrijede od 2020. godine:

 1. Za isplate plaća od siječnja povećanje osobnog dobitka sa 3.800 kn na 4.000 kn (vrijedi također i za isplate plaća za prosinac 2019. u siječnju 2020. godine)
 2. Od siječnja 2020. godine mogućnost korištenja osobnog dobitka na zadnjoj plaći
 3. Minimalna bruto plaća iznosi bruto 4.062,51 kn (neto 3.250 kn) što je povećanje od 312,51 kn bruto u odnosu na 2019. godinu. Za direktore društava, minimalna osnovica ne može biti niža od 5.682,30 kn mjesečno u bruto iznosu, što je povećanje za 191,10 kn bruto u odnosu na 2019. godinu.
  Nove osnovice za doprinose primjenjuju se pri isplati plaće u veljači za obračun plaće za siječanj.
 4. Od siječnja je uvedeno da poslodavci mogu plaćati dopunsko zdravstveno za djelatnike. Napomena: za III. mirovinski stup je dozvoljeno također do 5.000 godišnje
 5. Od siječnja je uvedeno da poslodavci mogu plaćati zaposlenicima ortopedska pomagala, zahvate, operacije
 6. Božićnica/uskrsnica/regres se povećava sa 2.500 na 3.000 kn
 7. Ukinut je SOR – Stručno osposobljavanje, ali je povećan raspon za dobivanje pripravništva koje omogućuje 50% sufinanciranje plaće 1 godine, bez limita u plaći (prije je bio limit u iznosu plaće) uz posebne uvjete koje možete naći na HZZ stranicama
 8. Mladi do 25 god ne plaćaju porez na plaći, a mladi od 25 do 30 god plaćaju 50% – no navedeno poslodavci neće umanjivati kod obračuna plaće, već će porezna po posebnom godišnjem obračunu direktno vraćati radnicima, odnosno poslodavcima se ništa ne mijenja
  Napomena: za mlade do 30 god poslodavci i dalje ne plaćaju doprinose na plaću 5 godina ako imaju ugovor na neodređeno.

NEOPOREZIVI PRIMICI

Sumirano, poslodavac smije isplaćivati slijedeće neoporezive primitke u 2020. godini:

 1. Božićnica, regres, uskrsnica…  – 3.000 kn godišnje (od 2020. povećan iznos sa 2.500 kn)
 2. Nagrada – 5.000 kn godišnje
 3. Dar za dijete, godišnja isplata – 600 kn po djetetu
 4. Dar u naravi ili poklon bon djelatniku – 600 kn godišnje
 5. Prehrana = bez ikakvih dokaza (kao nagrada) – 5.000 kn godišnje
 6. Prehrana (račun isključivo na firmu od restorana, plaćanje transakcijski i mora se moći vezati za radnika) – 12.000 kn godišnje
 7. Mjesečni trošak vrtića djelatniku za dijete (po ugovoru i uplatnici se isplaćuje djelatniku) – smije koristiti samo jedan roditelj
 8. Mjesečni najam za djelatnika temeljem ugovora o najmu stana
 9. Plaćanje III. stupa za mirovinsko – do 5.000 godišnje
 10. Dopunsko osiguranje (novost od 2020. godine)
 11. Medicinske usluge – operativni zahvati i ortopedska pomagala (novost od 2020. godine)

Osim navedenih neoporezivih primitaka, postoje primici za rođenje djeteta (10.000 kn), pomoć za smrt djelatnika / užih članova obitelji (3.000 do 10.000 kn) te ostali specifični primici.

Novost: porezna i radna inspekcija su potvrdile da se neoporezivi primici ne trebaju isplaćivati svim zaposlenicima i dozvoljena je isplata u različitim iznosima i u različitim periodima, osim za tvrtke koje imaju kolektivne ugovore i ugovorene neoporezive primitke.

Napomena: Za sve primitke poslodavci moraju slati JOPPD obrazac u poreznu u roku 24h / ili mjesečno, ovisno o vrsti primitka, stoga nas morate pravovremeno obavijestiti o isplatama.

Ako imate kakvih pitanja, sugestija ili komentara na navedeno slobodno nas kontaktirajte.